Centrala CA10 ¦ Centrala CA64 ¦ Pozostałe centrale ¦ Sygnalizatory
Czujki i czujniki

          W ostatnich latach w sposób istotny wzrosła liczba przestępstw przeciwko mieniu, zdrowiu i życiu. Statystyki przestępstw wykazują niepokojące trendy. Dlatego dużego znaczenia nabrało rozpoznanie zagrożeń oraz obrona przed nimi, a także zmniejszenie ich skutków poprzez stosowanie ochrony technicznej, do których przede wszystkim zalicza się elektroniczne systemy alarmowe. Przeciwwłamaniowy system alarmowy jest instalacją elektryczną służącą wykrywaniu i sygnalizowaniu obecności, wejścia lub próby wejścia osoby nieuprawnionej do obiektu przez ten system dozorowanego.
          Firma Prywatna DAWEL oferuje montaż systemów alarmowych dozorujących budynki mieszkalne, biura, magazyny itp. Do budowy instalacji alarmowych w przeważającej mierze stosujemy produkty firmy Satel®. Szczególnie dotyczy to central alarmowych, manipulatorów (klawiatur sterujących) LCD lub LED, sygnalizatorów i zasilaczy. Poniżej podano opisy najczęściej przez nas instalowanych central alarmowych, krótkie charakterystyki centalek dla małych systemów alarmowych oraz sygnalizatorów i czujek.

Centrala CA10

          Centrala CA-10 plus jest nowoczesną, mikroprocesorową centralą alarmową, opracowaną zgodnie z najnowszymi tendencjami w dziedzinie sygnalizacji włamania i napadu. Centrala posiada od 10 do 16 wejść oraz 6 wyjść, których funkcje oraz wzajemne relacje określa instalator w trakcie programowania.
Wymaga to większej wiedzy od instalatora, ale daje za to wprost nieograniczone możliwości konfiguracji systemu alarmowego.

 • Obsługa centrali z ze zdalnych manipulatorów wyposażonych w tekstowy wyświetlacz LCD lub z manipulatorów z diodami LED;
 • Możliwość podłączenia czterech niezależnych manipulatorów, możliwość podziału na cztery strefy: całkowicie odrębne systemy alarmowe lub strefy o wspólnych wejściach czy strefy wewnętrzne;
 • 10 do 16 dowolnie programowalnych wejść (8 wejść na płycie głównej, 2 w każdym manipulatorze, rozbudowa przez wejścia kolejnych manipulatorów lub ekspander), każde może pełnić jedną z 18 funkcji;
 • Obsługa dowolnych czujników w konfiguracji NO, NC, EOL oraz dwuparametrycznych z indywidualnym sabotażem wejścia;
 • 6 wyjść o programowalnym przeznaczeniu, każde może pełnić jedną z 40 funkcji;
 • Wbudowany komunikator telefoniczny umożliwiający:
  • przekazywanie informacji do dwóch stacji monitorujących,
  • przekazanie informacji o alarmie poprzez systemy przywoławcze (pager),
  • poinformowanie o alarmie komunikatem słownym,
  • odpowiadanie na telefon i informowanie o stanie systemu,
  • zdalną obsługę serwisową z komputera wyposażonego w modem;
 • Wbudowane łącze RS-232 umożliwia podłączenie drukarki (wydruk pamięci zdarzeń lub wydruk bieżący) oraz programowanie centrali z komputera;
 • Sterowanie nadajnikiem monitoringu radiowego typu NR2-DSC (system NEMROD-format PC16OUT) firmy NOKTON;
 • Inteligentna analiza sygnałów centrali telefonicznej, umożliwiająca przesłania komunikatu słownego o alarmie, po wykryciu odebrania telefonu;
 • Wewnętrzny zegar umożliwiający między innymi automatyczne uzbrajanie lub rozbrajanie stref za pomocą funkcji TIMER;
 • Obsługa systemu niezależnymi hasłami przez 32 użytkowników (do 13 w każdej strefie) - hasła mogą mieć różne uprawnienia, ich użycie jest odnotowane w pamięci zdarzeń;
 • Nieulotna pamięć 255 ostatnich zdarzeń gromadząca informacje o włączeniach, wyłączeniach, alarmach, awariach itp., z datą i czasem wystąpienia, z numerem użytkownika obsługującego centralę;
 • Możliwość nadzoru pracy wartowników poprzez funkcję TIMER;
 • Automatyczna kontrola poprawności pracy systemu centrali, w tym wykrywanie uszkodzenia lub zasłonięcia czujnika.

          Centrala CA-10 posiada świadectwo homologacji Ministra Łączności nr 1402/2000 z dn. 11-12-2000

Do góry

Centrala CA64

          Centrala alarmowa CA-64 przeznaczona jest do średnich i większych obiektów. Dzięki możliwościom dołączenia modułów rozszerzających idealnie nadaje się między innymi do obiektów, w których planowana jest rozbudowa. Możliwość przyłączenia dużej ilości klawiatur, z których sterowany jest system, a także zdefiniowania dużej liczby stref oraz duża liczba wejść dozorowych, pozwalają rozsądnie rozwiązać zadanie ochrony w większości obiektów.

 • System procesorowy z oprogramowaniem w pamięci FLASH, umożliwiający unowocześnienie programowania centrali i rozbudowę o nowe funkcje. Nowa wersja oprogramowania wpisywana jest przez port RS-232 centrali, bez konieczności demontowania jej z obiektu;
 • Możliwość zachowania parametrów programowanych przez serwis w pamięci FLASH, dzięki czemu nawet po odłączeniu akumulatorka podtrzymującego pamięć ustawień, centrala wraca do ustawień zaprogramowanych przez serwis;
 • Możliwość dzielenia systemu na 8 partycji i 32 strefy (strefa = grupa wejść). Strefy mogą być sterowane przez użytkownika, przez timery, przez wejścia sterujące lub ich stan może zależeć od stanu innych stref. Możliwe jest czasowe ograniczanie dostępu do stref;
 • Możliwość rozbudowy poprzez dodanie modułów rozszerzających do 64 wejść i wyjść. Rozproszenie systemu na moduły ogranicza dodatkowo ilość okablowania;
 • Możliwość zapamiętania w systemie 192 haseł, które mogą być przeznaczone dla użytkowników lub też można przypisać im funkcje sterujące;
 • Rozbudowane funkcje jednoczesnego sterowania systemem poprzez manipulatory LCD i podłączone do nich komputery użytkowników. Dodatkowo serwis ma możliwość sterowania centralą przez port RS-232 lub przez łącze telefoniczne. Możliwe jest też sterowanie pojedynczymi strefami poprzez przydzielone do nich klawiatury strefowe;
 • Możliwość kontrolowania dostępu do wybranych stref obiektu poprzez klawiatury strefowe lub zamki szyfrowe, umożliwiające kontrolę stanu drzwi i sterowanie ryglami (elektrozaczepami). Kontrola stanu drzwi nie zmniejsza ilości wejść dozorowych centrali;
 • Możliwość definiowania nazw użytkowników i większości elementów systemu (stref, wejść, wyjść, modułów), dzięki którym ułatwione jest sterowanie i kontrola systemu oraz przeglądanie pamięci zdarzeń;
 • Monitoring realizowany pod cztery różne numery stacji (dwie stacje, każda z jednym numerem rezerwowym), z możliwością rozdzielenia zdarzeń na 8 identyfikatorów. Oprócz podstawowych formatów transmisji, centrala umożliwia monitoring w formacie Ademco Contact ID;
 • Powiadamianie pod 16 zwykłych numerów telefonów komunikatami z syntezerów (do 16 komunikatów) lub pagerów (64 komunikaty cyfrowe). Odebranie komunikatu można potwierdzić hasłem podanym z klawiatury telefonu (DTMF);
 • Funkcja odpowiadania na telefon umożliwiająca sprawdzenie stanu wszystkich stref centrali oraz sterowanie (do 16 wyjść). Realizowana jest ona po zidentyfikowaniu użytkownika (każdemu użytkownikowi można przydzielić specjalne hasło telefoniczne);
 • Rozbudowana funkcja bieżącego wydruku zdarzeń, umożliwiająca selekcję zdarzeń. Opisy zdarzeń są zgodne z listą zdarzeń formatu Ademco Contact ID, przez co wydruk z centrali jest zbieżny z wydrukiem ze stacji monitorującej. Oprócz tego nazwy wejść, modułów i użytkowników drukowane są tak, jak je zdefiniowano w systemie;
 • Dodatkowa funkcja portu RS-232 centrali sterowanie modemem zewnętrznym umożliwia nawiązywanie łączności przez typowy zewnętrzny modem. Programowanie zdalne przez linię telefoniczną i obsługa serwisowa są w takim przypadku tak samo szybkie, jak przy programowaniu bezpośrednio przez RS-232;
 • Możliwe sterowanie w oparciu o czas, dzięki 64 timerom uwzględniającym tygodniowy rytm pracy oraz definiowane okresy wyjątków. Dodatkowo każda strefa ma swój timer (dzienny lub tygodniowy), programowany przez administratora, zapewniający automatyczne uzbrajanie i rozbrajanie;
 • Ułatwione realizowanie niestandardowych funkcji sterowania dzięki możliwość realizowania złożonych operacji logicznych na wyjściach;
 • Pojemna pamięć zdarzeń (6000), w której oprócz zdarzeń monitorowanych zapamiętywane są też: dostęp użytkownika, użyte funkcje i inne;
 • Magistrale komunikacyjne umożliwiające dołączanie modułów zwiększają możliwości sprzętowe - pozwalają rozbudować system o nowe elementy, które zostaną opracowane w przyszłości.

          Centrala CA-64 posiada świadectwo homologacji Ministra Łączności nr 1404/2000 z dn. 11-12-2000

Do góry

Pozostałe centrale


CA-6 plus

Centrala CA-6 jest nowoczesną, mikroprocesorową centralą alarmową, opracowaną zgodnie z najnowszymi tendencjami w dziedzinie sygnalizacji włamania i napadu. Wyposażona jest w szereg rozwiązań, które dotychczas spotykane były jedynie w centralach o specjalnym przeznaczeniu. Centrala posiada 8 wejść oraz 5 wyjść, którech funkcje oraz wzajemne relacje określa instalator w trakcie programowania.


CA-5

Centrala CA-5 powstała w wyniku zapotrzebowania na małe systemy alarmowe umożliwiające prowadzenie monitoringu. Wiąże się to z rozwojem firm ochtoniarskich dysponujących stacjami monitorującymi. Centrala charakteryzuje duża elastyczność programowa. Wyposażona została w impulsowy zasilacz o dużej sprawości i niezawodności działania oraz w komunikator telefoniczny (dialer).


CA-4v1

Idealna centrala do zabezpieczania małych obiektów. Ciekawe funkcje, nieskomplikowana obsługa i estetyczny wygląd manipulatora stanowią niewątpliwe atuty centrali CA-4v1


CA-4m

Minimum konieczne do zabezpieczenia małych obiektów zapewnia centrala alarmowa CA-4m. Łatwy montaż, nieskomplikowana obsługa i solidne wykonanie stawiają CA-4m w czołówce urządzeń tej klasy dostepnych na rynku.

Do góry

Sygnalizatory

          Sygnalizatory to urządzenia wykonawcze systemów alarmowych dźwiękiem lub światłem przerywanym sygnalizujące stan zadziałania systemu po wystąpieniu zagrożenia. W systemach przez nas instalowanych najczęściej montujemy sygnalizatory produkowane przez firmę Satel pokazane poniżej.


SD 3000

Sygnalizator SD-3000 może współpracować z dowolnym źródłem sygnału alarmowego. Układy sygnalizacji akustycznej i optycznej mają osobne wejścia sterujące. Skuteczność sygnalizacji dźwiękowej została podwyższona poprzez zastosowanie magnetodynamicznego przetwornika dźwięku.


SP 500

Sygnalizator SP-500. Wśród sygnalizatorów zewnętrznych, SP-500 wyróżnia się nieszablonową linią wzorniczą. Zapewnienie możliwości indywidualnego doboru wewnętrznych elementów zabezpieczenia antysabotażowego, jak również krótki czas montażu są jego niewątpliwymi zaletami.


SPLZ 1010

Wysoka skuteczność sygnalizacji, wyjątkowa estetyka, potrójne zabezpieczenie antysabotażowe uzupełnione procesorową inteligencją i akumulatorem zasilania awaryjnego sprawiają, że sygnalizator SPLZ-1010 należy do grona najlepszych urządzeń tego typu dostępnych na rynku.


SPL 2010

Nowoczesny sygnalizator musi charakteryzować się dużym poziomem głośności i dobrym zabezpieczeniem antysabotażowym. Powinien też być estetyczny i dyskretny. Właśnie taki jest SPL 2010.


SPL 2030

Nowoczesny sygnalizator optyczno-akustyczny współpracujący z dowolnym źródłem sygnału alarmowego. Układy sygnalizacji akustycznej i optycznej mają osobne wejścia sterujące.


SPW 100

Sygnalizator wewnętrzny SPW-100 charakteryzuje się dużą głośnością i niezawodnością a także neutralną linią wzorniczą, umożliwiającą jego zastosowanie w dowolnym wnętrzu.

Do góry

CZUJKI I CZUJNIKI

          System sygnalizacji włamania (alarmowy) jest typem instalacji elektrycznej przewodowej lub bezprzewodowej, w którym bardzo ważną rolę pełnią czujki alarmowe. Są to urządzenia służące do wytworzenia stanu alarmowania po wykryciu nienormalnych warunków, wskazujących na wystąpienie zagrożenia.

RODZAJE CZUJEK

 • MECHANICZNE I ELEKTROMECHANICZNE (kontaktrony), wywołujęce stan alarmowania poprzez rozwarcie styków łącznika elektrycznego po otwarciu drzwi, okien;
 • WIBRACYJNE, wywołujęce stan alarmowania po wykryciu różnego rodzaju drgań i wibracji konstrukcji chronionego obiektu;
 • STŁUCZENIOWE, wywołujęce stan alarmowania w odpowiedzi na wykrycie zjawisk charakterystycznych dla tłuczenia szyby umieszczonej w ramie - dźwięk, fala uderzeniowa, ultradźwięki;
 • ULTRADŹWIĘKOWE, wywołujęce stan alarmowania po zmianie częstotliwości fali dźwiekowej (powyżej 20kHz) odbitej od poruszającego się obiektu w polu widzenia czujki (zjawisko Dopplera);
 • MIKROFALOWE, wywołujęce stan alarmowania w odpowiedzi na zamianę częstotliwości promieniowania mikrofalowego (powyżej 1GHz) odbitego od poruszającego się obiektu w polu widzenia czujki (zjawisko Dopplera);
 • PASYWNE PODCZERWIENI, wywołujęce stan alarmowania po zmianie odbieranego natężenia promieniowania podczerwonego, spowodowanego poruszaniem się obiektu o innej temperaturze niż temperatura tła;
 • AKTYWNE PODCZERWIENI, wywołujęce stan alarmowania gdy nastąpi przerwa w odbiorze przez czujkę - odbiornik wiązki promieniowania podczerwonego emitującego przez czujkę - nadajnik;
 • INNE, reagujące na wykrycie różnych zjawisk fizykochemicznych. Są to czujniki pojemnościowe, indukcyjne, ciśnieniowe, gazowe, dymu, temperatury itp.

          W instalowanych przez nas systemach alarmowych do njczęściej montowanych czujek należą pasywne czujki podczerwieni o nazwie ENCORE® (seria Bravo) kanadyjskiej firmy DSC® opisane poniżej.

Analogowa czujka ENCORE EC-301

          Encore jest uniwersalną pasywną czujką podczerwieni do powszechnego stosowania, zaprojektowaną dla uzyskania niezawodnej detekcji ruchu w obiektach mieszkalnych, magazynowych biurowych i handlowych.
          Zapewnia skuteczną detekcję na dużym obszarze (15,2m x 18,3m), przy zachowaniu wysokiej odporności na takie czynniki jak: zakłócenia radiowe, statyczne pola elektromagnetyczne i przepięcia.
          Technologia wielopoziomowej obróbki sygnału MLSP, kompensacja temperaturowa, oraz soczewki z wieloma strefami detekcji, umożliwiają wykrycie ruchu intruza nawet w najbardzieju niesprzyjających warunkach. Czujka posiada styk sabotażu.

Cyfrowa czujka ENCORE EC-301D

           Pasywna czujka podczerwieni Digital Encore została zaprojektowana, aby zapewnić skuteczną detekcję przy zachowaniu bardzo wysokiej odporności na fałszywe alarmy. Przeznaczona jest do stosowaniaw obiektach mieszkalnych, magazynowych, handlowych i biurowych. Wbudowany mikrosterownik analizuje dane cyfrowe wykorzystując wielostopniowy algorytm przetwarzania MLSP, by w sposób najbardziej efektywny wykrywać ruch człowieka.
           Digital Encore adaptuje się do zmieniających się parametrów środowiska, dzięki czemu jest niezawodna w szerokim zakresie temperatur.
           W Polsce Digital Encore oferowana jest w wersji EC-301D ze stykiem sabotażu.

Cyfrowa czujka odporna na zwierzęta ENCORE EC-301DP

           Pasywna czujka podczerwieni Digital Encore Pi została zaprojektowana, aby zapewnić skuteczną detekcję intruza oraz osiągnąć wysoką odporność na fałszywe alarmy podczas pracy w pomieszczeniach, gdzie magą przebywać zwierzęta o wadze sumarycznej 27,3kg.
           Mikrosterownik czujki analizuje dane cyfrowe wykorzystując wielostopniowy algorytm przetwarzania MLSP, aby efektywnie wykrywać ruch człowieka. Nawa soczewka ma specjalną budowę, która poprawia zdolność rozróżniania ludzi i zwierząt.
           W Polsce Digital Encore Pi oferowana jest w wersji EC-301DP ze stykiem sabotażu.

Do góry

Powrót do strony głównej

Strona stworzona przez Pawła Kawkę.
literat@dawel.prx.pl